Akcelerační program – AP

Podmínky akceleračního programu

Akcelerační program

do akceleračního programu (AP) se zařazují klisny a hřebci zapsaní do Třídy 1, kteří

splňují některé z následujících kritérií:

Klisny

 • Klisny zapsané do Třídy 1, které absolvovaly výkonnostní zkoušky s minimálním hodnocením 8,0.
 • U klisen, které splnily výkonnostní zkoušky v zahraničí, rozhoduje o možnosti jejich uznání (na základě podkladů poskytnutých majitelem) individuálně RPK.
 • Klisny zapsané ve Třídě 1, které splňují některé z následujících kritérií vlastní výkonnosti:

Skoky: 3 parkury stupně LP, nebo 3 parkury pro koně stupně ZM absolvované bez trestných bodů.

Drezura: 3 drezury stupně L za 62 %.

Všestrannost: 3 dokončené soutěže stupně LP do 1/3 výsledkové listiny,

nebo 3 soutěže ve všestrannosti pro koně stupně ZK do 1/3 výsledkové listiny.

 • Rada plemenné knihy akceptuje i výsledky ze zahraničních soutěží odpovídající úrovně.
 • Klisny zapsané do Třídy 1, které se umístily na Mistrovství České republiky (skoky, drezura, nebo všestrannost) v první třetině výsledkové listiny.
 • Klisny tříleté a starší zapsané do Třídy 1, které získají na Národní výstavě Connemara pony titul Šampionka, nebo Vicešampionka klisen.
 • Klisny zapsané ve Třídě 1, jejichž minimálně tři potomci splnili některé z následujících kritérií výkonnosti:

Skoky: Skoky: 3 parkury stupně LP, nebo 3 parkury pro koně stupně ZM  absolvované bez trestných bodů.

Drezura: 3 drezury stupně L za 62 %.

Všestrannost: 3 dokončené soutěže stupně LP do 1/3 výsledkové listiny, nebo 3 soutěže ve všestrannosti pro koně stupně ZK do 1/3 výsledkové listiny.

 • Rada plemenné knihy akceptuje i výsledky ze zahraničních soutěží odpovídající úrovně.
 • Klisny zapsané ve Třídě 1, které mají zapsané alespoň tři potomky (hřebce, nebo klisny) ve Třídě 1.
 • Klisny importované ze zahraničí zapsané do Třídy 1, které mají ve kterékoliv uznané zahraniční plemenné knize zapsané alespoň tři potomky (hřebce, nebo klisny) ve Třídě, která odpovídá Třídě 1 v ČR.
 • Hřebci zapsaní do Třídy 1, kteří absolvovali výkonnostní zkoušky s minimálním hodnocením 8,0.
 • U hřebců, kteří splnili výkonnostní zkoušky v zahraničí, rozhoduje o možnostijejich uznání (na základě podkladů poskytnutých majitelem) individuálně RPK.
 • Hřebci zapsaní ve Třídě 1, kteří splňují některé z následujících kritérií vlastní výkonnosti:

Skoky: 3 parkury stupně LP, nebo 3 parkury pro koně stupně ZM absolvované bez trestných bodů.

Drezura: 3 drezury stupně L za 62 %.

Všestrannost: 3 dokončené soutěže stupně LP do 1/3 výsledkové listiny, nebo 3 soutěže ve všestrannosti pro koně stupně ZK do 1/3 výsledkové listiny.

 • Rada plemenné knihy akceptuje i výsledky ze zahraničních soutěží odpovídající úrovně.
 • Hřebci zapsaní do Třídy 1, kteří se umístili na Mistrovství České republiky (skoky, drezura nebo všestrannost) ve kterékoliv sportovní disciplíně v první třetině výsledkové listiny.
 • Hřebci zapsaní do Třídy 1, jejichž minimálně pět potomků splnilo některé z následujících kritérií výkonnosti:

Skoky: 3 parkury stupně LP, nebo 3 parkury pro koně stupně ZM absolvované bez trestných bodů.

Drezura: 3 drezury stupně L za 62 %.

Všestrannost: 3 dokončené soutěže stupně LP do 1/3 výsledkové listiny, nebo 3 soutěže ve všestrannosti pro koně stupně ZK do 1/3 výsledkové listiny.

 • Rada plemenné knihy akceptuje i výsledky ze zahraničních soutěží odpovídající úrovně.
 • Hřebci importovaní ze zahraničí zařazení do Třídy 1, které mají ve kterékoliv uznané zahraniční plemenné knize zapsané alespoň deset potomků (hřebců, nebo klisen) ve Třídě, která odpovídá Třídě 1 v ČR.

Žádost o zařazení hřebce, nebo klisny, do akceleračního programu podává majitel hřebce, nebo klisny, a zároveň doloží splnění výše uvedených kritérií. Žádost se podává RPK.