Členství v CACP

Členem České Asociace Connemara Pony (CACP) se může stát fyzická nebo právnická osoba respektující stanovy CACP. Členství – aktivní a pasivní vzniká dnem schválení písemné přihlášky předsednictvem spolku a úhradou zápisného a členského příspěvku pro daný rok.

Bankovní spojení – FIO banka č.účtu 2901774651 / 2010

Jednorázové zápisné činí 500 Kč,-

Výše ročního členského příspěvku: 500 Kč,-

Výše ročního členského příspěvku ASCHK ČR z.s. : 100,- Kč

Od června 2021 je CACP, z.s. řádným členem ASCHK ČR, z.s. . Pro naše členy se tedy otevřela možnost stát se členy ASCHK ČR prostřednictvím CACP. Mohou tak čerpat výhody , které ASCHK ČR poskytuje svým členům.

Členové CACP budou mít na vybraných akcích a seminářích slevu na zápisném a budou mít možnost se podílet na chodu spolku.

Aktivní členové mají povinnost se významnou měrou podílet na aktivitách CACP, ve smyslu
zapojení se do organizace akcí pořádaných CACP, vypracovávání potřebných dokumentů a
plnění dalších úkolů zadaných Předsednictvem.

Přihláška aktivní členství do CACP je k dispozici ZDE

Přihláška pasivní členství do CACP je k dispozici ZDE