Členství v CACP

Členem České Asociace Connemara Pony (CACP) se může stát fyzická nebo právnická osoba respektující stanovy CACP. Členství (druh Ostatní členové) vzniká dnem schválení písemné přihlášky předsednictvem spolku a úhradou zápisného a členského příspěvku pro daný rok.

Bankovní spojení – FIO banka č.účtu 2901774651 / 2010

Jednorázové zápisné činí 500 Kč,-

Výše ročního členského příspěvku: 500 Kč,-

Členové CACP budou mít na vybraných akcích a seminářích slevu na zápisném a budou mít možnost se podílet na chodu spolku.

Členové s druhém členství „Ostatní členové“ mají stejná práva jako členové řádní, pouze nemohou hlasovat a volit, ale mohou být voleni.

Stanovy CACP jsou k dispozici ZDE

Přihláška do CACP je k dispozici ZDE