Výkonnostní zkoušky

Výkonnostní zkoušky jsou určené pro tříleté až šestileté koně a jsou hodnoceny tříčlennou komisí, kterou jmenuje rada plemenné knihy. Výsledkem výkonnostních zkoušek je výsledná známka získaná z hodnocení jednotlivých kritérií. Při nedokončení VZ je povolena jedna opravná zkouška.

Výstroj koně:

ve všech částech zkoušky je předepsaná uzdečka s udidlem a nánosníkem. Povolena jsou stihlová udidla (klasické stihlo, roubíkové, roubíkové typ Fulmer), dále oliva, nebo déčko. Minimální průměr udítka měřen u kroužků je 10 mm. Všechna udidla jsou povolená ve variantách nelomená, jednou, nebo dvakrát lomená. U dvakrát lomených udidel musí být střed udidla oválný, nikoliv ve tvaru placky. Udidla mohou být kovová, plastová, nebo gumová. Pomocné otěže (včetně martingalu) nejsou povoleny. Chrániče předních a zadních končetin jsou povoleny pouze ve skokové části.

Výstroj jezdce:

povinná je tříbodová jezdecká přilba a rukavice. Jezdecké kalhoty jsou povoleny v barvě bílé, krémové, nebo žluté, jezdecké sako jednobarevné, nebo tvídové. Doporučuje se světlá košile s kravatou. Maximální délka biče je 76 cm. Ostruhy nejsou povoleny.

Výkonnostní zkoušky pro tříleté a čtyřleté koně

VZ pro tříleté a čtyřleté koně se skládají ze skokové části a drezurní úlohy.

a) Skoková řada ve volnosti

Cílem je prověření skokových schopností předvedených koní. Může probíhat na venkovní jízdárně, nebo v uzavřeném prostoru v hale. Koně se vypouštějí z ruky před první bariérou. Kritéria hodnocení skoku ve volnosti jsou ochota, pozornost, odraz, technické provedení a pružnost skoku. Skoková řada se skládá z bariéry na zemi, následuje na vzdálenost 2,5 – 2,8 m nízký křížek 30 cm ve středu, na vzdálenost 5,80 – 6,30 m nepravý oxer o šířce 50 cm se

stupňovanou výškou 60, 70, 80 cm, přičemž na zemi před překážkou leží odskoková bariéra. Doporučuje se přizpůsobit vzdálenosti v řadě každému koni tak, aby pro něj byly vyhovující (lze tedy mírně zkrátit či prodloužit vzdálenosti mezi překážkami). V případě postupové řady nemůže kůň absolvovat vyšší výšku, aniž by bezchybně absolvoval nižší. Při třetí chybě na stejné výšce, nebo při třetím odmítnutí poslušnosti, je kůň vyloučen.

b) Drezurní úloha

Probíhá na drezurním obdélníku 20 x 40 m. Znění úlohy je uvedeno v příloze č. 7. Úloha je předváděna v lehkém klusu. Hodnotí se uvolněnost, ochota koně, ohebnost, pravidelnost, mechanika pohybu, přijímání pomůcek a připravenost koně.

Výkonnostní zkoušky pro pětileté a šestileté koně

VZ pro pětileté a šestileté koně se skládají ze skokové řady ve volnosti, drezurní úlohy,

kavaletové řady a postupové řady pod sedlem.

a) Skoková řada ve volnosti

Probíhá dle pravidel pro tříleté a čtyřleté koně.

b) Drezurní úloha

Probíhá dle pravidel pro tříleté a čtyřleté koně.

c) Kavaletová řada pod sedlem

Kavaletová řada se skládá ze tří bariér na zemi (vzdálenost mezi bariérami 1 – 1,1 m) za poslední bariérou následuje na vzdálenost 2,2 m oxer 40 x 40 cm. Doporučuje se přizpůsobit vzdálenosti v řadě každému koni tak, aby pro něj byly vyhovující (lze tedy mírně zkrátit či prodloužit vzdálenosti mezi překážkami). Při třetí chybě, nebo při třetím odmítnutí poslušnosti, je kůň vyloučen. Kritéria hodnocení kavaletové řady jsou ochota k práci, pozornost, pravidelnost, přijímání pomůcek a připravenost koně.

d) Postupová řada pod sedlem

Postupová řada z klusu se skládá z odskokové bariéry, následuje na vzdálenost 4,8 – 5,5 m křížek 40 cm ve středu, na vzdálenost 5,5 – 6,2 m nepravý oxer s odskokovou bariérou výšky 60 cm a na vzdálenost 9,3 – 10,2 m nepravý oxer s odskokovou bariérou o šířce 70–80 cm cm se stupňovanou výškou 70, 80, 90 cm. Doporučuje se přizpůsobit vzdálenosti v řadě každému koni tak, aby pro něj byly vyhovující (lze tedy mírně zkrátit či prodloužit vzdálenosti mezi překážkami). V případě postupové řady nemůže kůň absolvovat vyšší výšku, aniž by bezchybně absolvoval nižší. Při třetí chybě na stejné výšce, nebo při třetím odmítnutí poslušnosti, je kůň vyloučen. Kritéria hodnocení jsou ochota k práci, pozornost, pravidelnost, technické provedení a pružnost skoku, přijímání pomůcek a připravenost koně.

Drezurní úloha viz příloha . Plánky ke skokovým řadám viz příloha